Kampanjer

Frill och Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Frill ställer sig bakom Generation Peps vision - att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet och bara en av tio äter tillräckligt med frukt, bär och grönsaker. Det senare vill Frill vara med att förändra!

Frill jobbar för att nå ut till arenor där barn och unga rör sig på fritiden och erbjuda ett gott och bra mellanmålsalternativ. Idag finns Frill bl a på utvalda Leos lekland, Air Hop och Klättercentret och för även dialoger med förskolor och skolor.

Med Frill som mellanmål får barnen i sig frukt och grönsaker på ett helt nytt sätt och med en härlig känsla av att äta glass.

pep pa ungas halsa BLUE cropped