Fibrer

FIBRER KAN INVERKA PÅ INFEKTIONER

Att äta mer fibrer kan hjälpa ditt immunförsvar att effektivare bekämpa infektioner

Summering

  1. Kostfibrer har i studier uppvisat en skyddande effekt mot lunginfektioner
  2. Ökat fiberintag är ett enkelt sätt att stärka immunförsvaret och minska de negativa effekterna av en infektion
  3. Ett ökat intag om 5 g fibrer per dag - ungefär en handfull bär eller nötter - kan ha livsavgörande effekt

Lite mer i detalj

Fibrer är kända för att ha en positiv effekt på inflammation i allmänhet, [1] och sjukdomar i luftvägarna som involverar ett immunsvar från kroppen i synnerhet [2]. Detta sker genom att de har ett starkt inflytande på vårt tarmmikrobiom.

En av fibrernas många fördelar är att de bryts ned till kortkedjiga fettsyror av våra tarmbakterier [3]. Dessa fettsyror har en djupgående positiv effekt på vårt immunsystem bl a när det gäller att bidra till att minska kronisk systemisk inflammation [4]. Ett antal studier visar också att de positiva effekterna även inbegriper utvecklingen av skyddande immunitet och minskad immunsystemkopplad vävnadsskada när lungorna är infekterade av influensavirus [5].

Även om alla avsiktliga infektionsstudier hittills har gjorts på djur, visar en studie med över 400 studenter en 40 procentig minskning av andelen dagar med förkylning eller influensa hos individer med normal vikt efter ett intag av 5 g extra fibrer per dag.[3] In particular, acetate, propionate, and butyrate