INTEGRITETSPOLICY

Personuppgiftsansvarig

Frill Holding AB (Frill) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Frill Holding AB (org. nr. 559026-8016) med besöks- och postadress: Salagatan 18A, 453 30 Uppsala. E-post: info@frill.se, websida: www.frill.se

Om din registrering

Frill registrerar och behandlar dina personuppgifter i ett kundregister. Personuppgifterna samlas in genom att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev på www.frill.se, eller lämnar dina personuppgifter till oss t ex på en mässa.

Med personuppgifter menar vi ditt namn, e-postadress, mobilnummer samt vilken stad du bor i. Det är frivilligt vilka av dessa uppgifter du väljer att lämna till oss.

Syftet med registreringen

Syftet med att ha ett kundregister är att vi vill kunna komma i kontakt med dig för att informera om nyheter och låta dig ta del av olika erbjudanden från Frill. Denna information får du via mejl eller sms. 

Begäran om information, rättelse eller avregistrering

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka av dina personuppgifter som finns registrerade hos Frill. Du har också rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller avregistrera dig. Avregistrering innebär att dina personuppgifter raderas från vårt kundregister

Om du har några frågor eller vill korrigera eller radera dina uppgifter kan du när som helst kontakta oss genom att skicka ett mejl till info@frill.se eller genom att skriva till oss på följande adress:


Frill Holding, Salagatan 18A, 753 30 Uppsala. Märk kuvertet "GDPR". 

Gallring av uppgifter

Personuppgifter lagras av Frill under den tid vi anser är nödvändigt för de syften som specificeras ovan. Vi vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och för att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter. Uppgifterna raderas även efter begäran om avregistrering, se ovan.

Samtycke

Genom att registrera dig på vår webbsida eller lämna dina personuppgifter till oss t ex på en mässa, samtycker du till att Frill behandlar dina personuppgifter enligt vad som anges ovan.

Övrig information

Om du vill läsa Frill Holding ABs fullständiga Integritetspolicy (Privacy Policy) kan du läsa mer på www.frillholding.se och vill du veta mer om din rätt enligt GDPR, kan du läsa mer på www.datainspektionen.se.

 

 

 

IMG 0041